Kurumsal
Hakkımızda
Kalite Politikası
Vizyon & Değerlerimiz
Kurumsal Bilgiler
Yararlı Linkler

Yolsuzlukla Uluslararası Mücadelede Birim ve Örgütle

 

             Uluslararası Şeffaflık Örgütü (TI): https://www.transparency.org/

             Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO): https://www.coe.int/en/web/greco

             Mali Eylem Görev Grubu (FATF): https://www.fatf-gafi.org/

             Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF): https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en

             Yolsuzlukla Mücadele Ağı (ACN): https://www.oecd.org/corruption/acn/

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele

 

             Türk Ceza Kanunu (Turkish Penal Code): http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5237&MevzuatIliski=0&sourceXml Search=ceza+kanunu

             FCPA (Foreign Corrupt Practices Act): https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign- corrupt-practices-act

             UKBA (UK Bribery Act): https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents

             OECD Çok Uluslu Şirket Rehberi: https://mneguidelines.oecd.org/

             Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyconvention.htm

             Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi:

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html             

Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Politikası: 

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/corruption/eu-legislation-anti-corruption_en

Rekabetin Korunması

 

             4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun: 

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Sayfa/Mevzuat/4054-sayili-kanun

             ABD Antitröst Düzenlemeleri

o             The Sherman Antitrust Act: https://www.justice.gov/jm/title-7-antitrust

o             The Clayton Act: https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/clayton-act

o             The Federal Trade Commission Act: https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/federal-trade-commission-act

             Avrupa Komisyonu Rekabet Düzenlemeleri (European Commission Antitrust Regulation): https://ec.europa.eu/competition/antitrust/overview_en.html