KVKK
Çerez Politikası - Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Müşteri Aydınlatma Metni
KVKK Politikası
KVKK Başvuru Formu
Personel Adayı Kişisel Aydınlatma Metni
Personel Adayı Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Açık Rıza Formu

Personel Adayı Kişisel Aydınlatma Metni

İnsan Kaynakları Yönetimi Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Özgün Gıda Kozmetik Sat. Dağ. Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

El yazısı, Hard Copy, Muhasebe Programı, Müşteri İlişkileri Yönetimi Yazılımı, Üyelik Başvurusu, Web Tabanlı Yazılım, Yazılım Programı kullanılarak İnsan Kaynakları Yönetimi ile İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla Adres, Ad-Soyad, Alacak Bakiyesi, Anket, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Araç Kullanım Bilgisi, Araç Takip Kayıtları, Askerlik Durumu, Banka ve IBAN Numarası, Borç-Alacak Bilgisi, Cinsiyet, Doğum tarihi, Diploma Bilgileri, Doğum yeri, E- Posta Adresi, Emeklilik Bilgisi, Gidilen kurslar, Hobiler, İletişim adresi, İmza, İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları, İşe başlama ve işten ayrılma tarihi, İş Mülakatları ve Değerlendirmeler, İş Başvuru Formları Çalışan Adayı Bilgisi, İstihdam yeri, Mezuniyet Yılı, Mezun Olunan Okul, Meslek içi eğitim bilgileri, Özgeçmiş (CV), Performans değerlendirme raporları, Şifre ve parola bilgileri, Talep ve Şikayetlerin, TC kimlik no, Tanıtım Fotoğrafları, Transkript bilgileri, Kamera kayıtları, İzin/Fazla Çalışma/Devamsızlık/Kıdem Süresi Bilgileri, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler, Çalışan giriş çıkış kayıt bilgileri, Çalışana Yapılan Sosyal Yardım Bilgileri, Bordro bilgileri, Etkinlik Videoları, Etkinlik fotoğrafları, Medeni hali, Vesikalık Fotoğraf, Yaş,Adli Sicil Belgesi, Beden Ölçüleri, Kan grubu bilgisi  kayıt edilmekte ve kayıt işlemi İnsan Kaynakları (İK) birimi tarafından denetlenmektedir.  

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan Kanunlarda açıkça öngörülmesi. hukuki sebebine dayanarak El yazısı, Hard Copy, Muhasebe Programı, Müşteri İlişkileri Yönetimi Yazılımı, Üyelik Başvurusu, Web Tabanlı Yazılım, Yazılım Programı yoluyla işlenmektedir.  

Söz konusu kişisel veriler aktarılmamaktadır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Özgün Gıda Kozmetik Sat. Dağ. Tic. A.Ş. 'nin Saray Mah.Bayraktar Cad. No:12 Kazan / ANKARA adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@ozgun.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.  

Özgün Gıda Kozmetik Sat. Dağ. Tic. A.Ş.