KVKK
Çerez Politikası - Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Müşteri Aydınlatma Metni
KVKK Politikası
KVKK Başvuru Formu
Personel Adayı Kişisel Aydınlatma Metni
Personel Adayı Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Açık Rıza Formu

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Müşteri Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Özgün Gıda Kozmetik Sat. Dağ. Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Excel Programı, Yazılım Programı kullanılarak Müşteri Tanıma Formu ile Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla Ad-Soyad, TC kimlik no, E- Posta Adresi, İletişim adresi, Telefon no, Bulunduğu yerin konum bilgileri, Sipariş bilgisi, Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler,  kayıt edilmekte ve kayıt işlemi Müşteri Operasyon birimi tarafından denetlenmektedir.  

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan Açık Rızanın Alınması, Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi hukuki sebebine dayanarak Excel Programı, Yazılım Programı yoluyla işlenmektedir.  

Söz konusu kişisel veriler aktarılmamaktadır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Özgün Gıda Kozmetik Sat. Dağ. Tic. A.Ş. 'nin Saray Mah.Bayraktar Cad. No:12 Kazan / ANKARA adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@ozgun.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.  

Özgün Gıda Kozmetik Sat. Dağ. Tic. A.Ş.